גבע בנימין-אדם

סיכום פעילות למחצית הראשונה של שנת 2021

הוועד המקומי | עדכון אחרון:  19/07/2021 11:04

תושבים נכבדים !
אנו מתכבדים להציג בפניכם סיכום פעילות למחצית הראשונה של שנת 2021. 
בתקופה זו פעלנו לערוך רפורמות על מנת להסדיר את עבודת היישוב לטווח הארוך. 
להלן עיקרי הדברים:

1.    הסדרת פעילות הוועד:

•    ישיבות הוועד נפתחו לציבור באמצעות צפיה דיגיטלית, כחלק ממחויבות הוועד לשקיפות ולשיתוף הציבור. בנוסף, סיכומי הישיבות עולים לאתר היישוב כנדרש ונציגי ועדת הביקורת משתתפים בישיבות הוועד. 
•    נעשתה חלוקה מחדש של הוועדות בין חברי הוועד וחודשה פעילותן של חלק מהוועדות. 
•    נקבעו נהלי עבודה לוועד בתחומים שונים ובפרט בנוגע לשליטה ובקרה בהוצאות של המזכירות. 
•    פעלנו לשפר את האווירה בישיבות הוועד, להפחית ויכוחים ומחלוקות ולנהל את הדיונים בצורה מסודרת ככל הניתן.

2.    רפורמה במזכירות הישוב:

•    התחלנו בתהליך, שעדיין לא הושלם, להסדרה מחודשת של המבנה הארגוני במזכירות. חוזים ישנים נבחנו ועודכנו. עובדים קיבלו הגדרות תפקיד מחודשות. חלקם שובצו מחדש. 
•    בהתאם לדוח ביקורת שהתקבל ממועצת בנימין, החלנו בתהליך השוואת שכר לשלטון המקומי ובוצע תיקון ליקויים שונים.
•    התקבלה מנהלת קהילה חדשה, שבאחריותה ריכוז כלל פעילויות הקהילה, הנוער והתרבות ביישוב (להלן).

3.    חידוש פעילות בתחומי קהילה, תרבות, נוער:

•    לראשונה, הושקו אתר אינטרנט ויישומון ליישוב ובהם עדכונים שוטפים https://www.geva-binyamin.org.il/objDoc.asp?PID=91041&OID=874001
(אנו ממליצים לכל התושבים להוריד את הישומון ולהירשם כמנויים).
•    נקלטו פרויקטורית נוער ומדריכים לתקופת הקיץ. אנו ממשיכים בחיפוש מדריכים לקבוצות שעדיין לא נמצא להן פתרון (מכרז לרכז/ת נוער קבוע/ה ייצא בקרוב). 
•    נבנתה תכנית פעילויות לקיץ לכלל התושבים, בהיקף שלא היה מעולם!

4.    שיפור קשרי העבודה עם מועצת בנימין:

•    נבנו תהליכי התייעצויות וליווי אפקטיביים בין נציגי המועצה ובין נציגי היישוב. המלווה מטעם המועצה, הדס שימל, משתתפת בישיבות של הוועד והמזכירות, ומסייעת לקבלת החלטות. בד בבד, עובדי היישוב וחברי הוועד הגבירו את פעילותם במועצה. התוצאות באות לידי ביטוי במגוון פעילויות (כפי שפורט) ובין היתר בפעילות הקהילה, התרבות והנוער.
•    הוקם צוות משותף, ליישוב ולמועצה, לתכנון שלוחת המתנ"ס באדם, שתחל לפעול בע"ה אחרי החגים. על פי התכנית, המתחם הזמני יפעל בשלב הראשון מתוך בית הספר אדם ועולמו. בשלב השני, יוקם מבנה קבע. 

•    מתנהלות שיחות בין הוועד למועצה על אופן הניצול של תקציבי הפיתוח המיוחדים (מדובר בסכום מצטבר של מיליוני שקלים) שמשרד הפנים העביר למועצה עבור היישוב בשנים 2018-2020. גיבשנו נספח לתקציב היישוב שבו מרוכזים הצרכים, כפי שזוהו על ידינו לשנת 2021. אם וכאשר יושגו הסכמות עם המועצה, נעדכן. 

לפנינו דרך ארוכה עדיין, ואולם חשוב להתמיד במסלול הנכון כדי להגיע ליעד.
תודתנו לכלל העובדים והמתנדבים שתורמים מיכולותיהם לקידום היישוב.
בהזדמנות זו נאחל הצלחה לחברת הוועד החדשה, קרן נדב.
לעדכונים ופרטים נוספים מומלץ להתחבר לאתר/יישומון היישוב.
בברכת קיץ נעים ובטוח,
חברי הוועד המקומי

גבע בנימין-אדם, רקפת 1
טל: 02-6566287, פקס: 02-5851980, דוא"ל: misradadam@gmail.com
צרו קשר
הוקם ע"י MeyData