גבע בנימין-אדם

ישיבת ועד - 15 ינואר 2020

אסמכתא:15012021
תאריך:15/01/2020
נוכחים :חברי הועד: דני סייג, לימור כהן, יוסי בוקריס, יוסי אלעזר, דורית חזן, אברהם שרבטייב, אשר לוינגר, אריאל כהנא (הגיע באיחור) מזכיר הישוב: כוכי אברהמוביץ
חסרים:בבר וענונו
תאריך פרסום:28/04/2021 12:39
עדכון אחרון:20/05/2021 14:08

סדר היום של הישיבה:

  1. החלטות בווטסאפ
  2. חברת שמירה
  3. רבש״ץ סמוך גדר
  4. עתירה נגד המועצה
  5. תקציב 2019
  6. דובר היושב

החלטות:

1. החלטות בווטסאפ

נושאים שמחייבים החלטה דחופה של תוך 24 שעות יתקיימו בקבוצת הווטסאפ יחשבו כחלטות חוקיות.

בעד 7

החלטה התקבלה פה אחד.

2. חברת שמירה

הועד מאמץ את המצלת ועדת הבטחון ומאשר את קבלת חברת ״בן בטחון״ כחברת השמירה של גבע בנימין-אדם.

בעד 7

החלטה התקבלה פה אחד.

3. רבש״ץ סמוך גדר

הצבא המצליץ למנות כרבש״ץ סמוך גדר לחודשים הקרובים את סגן הרבש״ץ אייל כרמי, לחצי שנה ואם ירצה תנתן לו הרשות להשאר בתקפיד.

הוועד מאשר את מינוי פה אחד.

4. עתירה נגד המועצה

הוועד החליט ברוב קולות להיגש עתירה נגד המועצה.

5. תקציב 2019

עדכון - לא הועלו החלטות להצבעה

6. דובר היושב

הוועד החליט ברוב קולות להדיח את אריאל כהנא מתפקידו כדובר הישוב.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

גבע בנימין-אדם, רקפת 1
טל: 02-6566287, פקס: 02-5851980, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר
הוקם ע"י MeyData