גבע בנימין-אדם

ישיבת ועד - 16.2.23

אסמכתא:16022023
תאריך:16/02/2023
נוכחים :יוסי בוקריס, בבר וענונו, דורית חזן, הילה יעקב. איציק מורה - מנהל הישוב הדס שימל - רפרנטית בישוב מרסלו רוזנטל וניסים בהט - חברי ועדת ביקורת כוכי אברהמוביץ - מנהלת פרויקטים
תאריך פרסום:13/04/2023 15:39
עדכון אחרון:13/04/2023 18:30

סדר היום של הישיבה:

  1. תקציב 2023
  2. פנלים סולרים
  3. מורשי חתימה

החלטות:

1. תקציב 2023

אושר

2. פנלים סולרים

הועד מאשר המשך עבודה ואישור החברה כנבחרת לפרויקט

3. מורשי חתימה

הועד פה אחד אישר את איציק מורה כמורשה חתימה נוסף לישוב

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

גבע בנימין-אדם, רקפת 1
טל: 02-6566287, פקס: 02-5851980, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר
הוקם ע"י MeyData