גבע בנימין-אדם

ישיבת ועד - 04 יוני 2019

אסמכתא:04062019
תאריך:04/06/2019
נוכחים :דני סייג, לימור כהן, יוסי בוקריס, דורית חזן, אברהם שרבטייב, יוסי אליעזר <br /> מזכיר הישוב: כוכי אברהמוביץ מוזמנות: דלקה מתיתיהו, מנהלת ביה״ס אדם ועולמו, מיכל רם, מנהלת ביה״ס אור פנחס
תאריך פרסום:04/05/2021 18:10
עדכון אחרון:04/05/2021 18:10

סדר היום של הישיבה:

  1. נושא חינוך
  2. עדכון תעריפי ארנונה
  3. נוהל שימוש במבני ציבור

החלטות:

1. נושא חינוך

דקלה מתתיהו ומיכל רם הציגו את בתי הספר
סוכם כי נפגש שוב כדי ליצור (א) שיתופי פעולה עם הקהילה (ב) נשב עם מיכל על בעיות או דרכים שבהם נוכל לסייע לה מול המוצעה.
קם צוות חשיבה, לימור, דורית, יוסי בוקריס, לקבוע עם דקלה ולבחון את עתיד החטיבה מתוך רצון להשאיר את כיתה ז׳ במטרה לגרום לכיתה ו׳ כולה להשאר כולה החטיבה בשנה הבאה.

2. עדכון תעריפי ארנונה

הוועד מאשר את עדכון תעריף הארנונה לשנת 2020 ב-2.58%.

3. נוהל שימוש במבני ציבור

נוהל שימוש במשכן יותר/ילדודס מול שוכר מאושר עפ״י השינויים שהוספנו  ניתן להפיץ.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

גבע בנימין-אדם, רחוב רקפת (פינת רחוב פרג)
טל: 02-6566287, פקס: 02-5851980, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר
הוקם ע"י MeyData